Blokada 5 nefunguje na Xiaomi 9

Neběží na pozadí, i když spořič baterie neomezuje aktivity, automatické spuštění je aktivní a funkce udržet naživu je zaplá.

1 Like

Ahoj, používám k tomu Překladač Google, takže se omlouvám, pokud to dopadne špatně nebo pokud tě omylem urazím.

Jakou verzi Androidu používáte?

Hello there,
I’d like to urge everyone in this forum to converse in English for now.
Everyone should be capable to use Google translate or something similar :slight_smile:

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.